“Futurs” és un treball documental de retrat periodístic que engloba un projecte d’anàlisi, contrast i interpretació de les diferents respostes que ens pot donar una mateixa pregunta en un mateix context territorial. Els protagonistes: onze joves d’edats similars i estatus diversos. La qüestió: com es veuen d’aquí a vint-i-cinc anys? La resposta: onze imatges diferents que conviden l’espectador a interpretar cadascun dels personatges i la seva idea de futur.